Ikkevolds revolusjoner

http://cisv.no/konflikt/2011/06/28/material-ikkevolds-revolusjoner/