Våpenhandel

Både Sverige og Norge er storprodusenter av våpen. Denne sangen er gjord av de svenske artisterne Peps Persson og Timbuktu og handler blant annet om Alfred Nobel sitt fredspris og svensk våpeneksport. Den er vedlig tenkverd.

Er et land neutralt tross at det selger våpen? Hva tykker du?


For en annen synspunkt enn Peps og Timbukts, se hær

Les videre

Material: Ikkevoldslige revolusjoner

Dette er en veldig enkel aktivitet som går å gjøre mer avancert. Grunntanken er at deltakerne skal få føle frustrasjonen vid å bli bemøtte med vold, tross at men selv er fredelig. Aktiviteten skaptes til Summer Camp delegattrening i april 2011. Deltakerne satte pris på aktiviteten og kunde selve dra paralleller til de aktuelle hendelsene i Midtøsten.  For inspirasjon til flere hendelser i spillet, se the Guardians middle east protest interactive timeline

Finn hele aktiviteten som wordfil: ikkevoldets stadier

 

Attitude: Vilje til dialog. Følelsen av at ikkevold er bærekraftig

Skills: Evne til å se verdien i ikkevold

Knowledge: Kunnskap om ikkevoldsstadiene

Grov plan for bolken:
 1. Forklare aktiviteten
 2. Do: gjør ikkevoldsspillet
 3. Reflect: diskutere hvordan det føltes
 4. Generalize: læs og diskutere Gandhis ikkevolds stadier
 5. Apply: hvordan kan du bruke dette i ditt daglige liv?
 6. Evaluering
Detaljert plan for bolken:
 1. Dele in gruppen i smågrupper om 5-10 personer i hver gruppe
 2. Fortell at de er ulike lender, og at lederne for deres lender har kuttet internett. Dette symboliseres med to hauger med godteri. Den ene haugen er innbyggernes, og den andre er lederens. Hvis deltagerne gjør så at dere får internett tilbake, får de og alt godteri.
 3. Innbyggene får to lapper med ulike alternativ på hvordan dere ska respondere på dette. De får diskutere innom gruppen hva de velger å gjøre.
 4. Når de har bestemt seg går en deltaker å gir lappen med deres handling til lederen.
 5. Lederen svarer med å flytte godteri fra innbyggenes haug, legge i sin egen, og gi en lapp med dens reaksjon, eksempelvis ”ingenting hender” og en nytt alternativ på handling som innbyggerne kan gjøre som svar på reaksjonen.
 6. Prossesen opprepes igjen, innbyggeren får gå tilbake til sitt land og diskutere hvilken handling de skal gjøre.
 7. Spillet er over når det enten blitt borgerkrig eller at innbyggene fått internettet sitt tilbake. Hvis de får sitt internett tilbake får de hele haugen med godteri.
 8. Diskusjon:
  Hva skjedde? Hvordan føltes det?
  Hva var deres taktikk?
  Hva var vanskelig?
  Hva var enkelt?
  Hvordan føltes det å bli respondert med vold?
 9. Gi ut en lapp med Gandhis stadier i en ikkevoldsam revolusjon.
  Spørr deltakerne: Gikk dere igjennom disse stadier i aktiviteten?
 10. Er det viktig med ikkevold? Hvorfor/hvorfor ikke?
  Hva representerte godterihaugen?
  På hvilken måte kan du bruke ikkevold i hverdaglige konfliker?
 11. Evaluering
  Bruk en evalueringsmetode for å se om målene er nådd.
  Eksempelvis: Si noe med aktiviteten som du
  likte
  lærte
  ikke likte
  hadde gjort annorledes
  noe det var for litt av
  noe du tar med deg hjem

 

Gandhis fem ikkevoldsstadier

”Hver bevegelse som arbeider for en samfunnsendring, må alltid regne med fem stadier av respons:

1. Likegyldighet

2. Latterliggjøring

3. Trakassering

4. Represalier (straff)

5. Respekt

Represalier er et sikkert tegn på at seieren er nær. Vi skal ikke bøye oss, bli sinte eller voldsomme.  Vold er selvmord. Enhver bevegelse som overlever det fjerde stadiet – represalier i alle former – uten  selv å svare med samme mynt, oppnår alltid respekt. Noe som er det samme som seier.”

Mohandas K. Gandhi

 

Ikkevolds spillet

Ikkevoldsamme handlinger

Handling: Skriv en artikkel

Reaksjon: Ingenting skjer

Handling: invitere til apen dialog i byen

Reaksjon: politekerne moter ikke opp. De sier at de ikke har tid med san tull

Handling: arrangere en fredelig demonstrasjon

Reaksjon: motes med targas

Handling: fortsett a demonstrere. Blokka utenfor stortinge sa at poitekerne ikke kan arbeide

Reaksjon: Vold mot sivilbefolningen. Mennesker settes i fengsel

Handling: fortsette demonstrasjoner som Folges av internasjonal media

Reaksjon: sellskaper og noe politeker viser sympati

Reaksjon: Internet tillbake!

Handling: Nytt valg

 

Voldsomme handlinger

Handling: kaste tomater

Reaksjon: militarer utenfor stortinget

Handling: true politiker og familiene deres

Reaksjon: regeringen inforer portforbutt. Sivilbefolkningen far ikke ga ut etter klokken seks

Handling: gjennomfor trustler. Kidnapper politikers familier

Reaksjon: regeringen draper mange mennesker

Handling: Anskaffelske av vapen

Reaksjon: militarer isolerer byer og mennesker

Handling: Dreper politiker og familierne deres.

Reaksjon: Borgerkrig!

 

 

 

Failed

What does failure mean? How is failure measured, and who decides if you have failed or succeeded? Is failure necessarily the opposite of success? So what defines failure? We want you to elaborate upon what failure is.

To fail is by most people looked upon as something negative. But does it need to be some­thing negative? What about all the good that comes out of trying and failing? It there a possibility that there is something positive in the terms of failing? What can then be the outcome of failing? Failing is not always a bad thing. Much can be learned through failing.

Every person is a member of different kinds of groups, Family, friends, organizations. Every group has their own cultural, and since every group is put together by people with different personalities every group is unique. This is why you should not be put in a certain group and be stereotyped. But why do we keep doing that? Generalizing people and putting every person in a group under the same stigma?

Social status is something that always will be important for Humans, does your social status define who you are and if you have succeeded as a person? What you have accomplished and your financial status define whether you have failed or succeeded? How about family, friends and relationships, can you compare this trough failing?

In today’s society failure is something that is unacceptable most of the time. But at the same time many articles makes a statement that our generations is failing our youth when it comes to health and well-being. Does this make sense?

Norms are unwritten laws and rules in social setting that exist everywhere. Social norms contain behavior, speech, appearance, body language, non-verbal communication – and differ from one another in different age groups, societies and cultures. It is something we do and act upon subconsciously, and learn from birth. The stronger the norm is, the more difficult it can be to recognize them. Norms can be everything, the way we greet each other, how punctual we are with time, if we wear shoes indoor or not or how we eat. It can be the smallest of things, but still they make and great impact on our daily life. What happens if someone violates the social norms of your society? May it affect or pre-judging the person who violate the norms? Does the consequences make you a failure or an outcast?

In CISV we focus on learning by doing. ”Learning by doing is simply a way of saying learn­ing from direct experience, rather than from reading books or listening to lectures. It is characteristic of all CISV programmes and is referred to as ‘Experiential Learning.’”-big ed. Does this mean that you have to try and keep trying even if you fail in order to learn and understand?

“I hear and I forget,

I see and I remember,

I do and I understand”

-Confucius

 

Are you afraid of failing? Does the fear of failure affect your ability to make choices and set goals? If you knew you could not fail, what would you try to accomplish? Is failure an option if you knew that the outcome would be great?

 

/Ingrid Selvik Henriksen

Materiell: Hvordan jeg reagerer i konfliktsituasjon

klikke her får å åpne workshopen

Vi har ulike personligheter, og håndterer konflikter på ulike måter. Noen av oss sier ordentlig ifra, når det skjer noe vi ikke liker. Andre svelger det meste for å beholde roen. Men vi kan også som enkeltmennesker reagere ulikt i ulike situasjoner, avhengig av hva konflikten handler om, og hvem vi er i konflikt med. Denne workshop hjelper deg å reflektere over hvordan du reagerer i forskjellige konfliktsituasjoner å se fordeler og ulemper med reaksjonene.

Konfliktdyrene kommer fra Tomas Kihlman. Tekstene er oversatt fra ”Ickevåld & konflikthantering” fra Fred i våra händer. 

Oppgavene kommer fra CISV Sverige sitt utdanningsprogram, Impact.

 

 

Ikkevold

Ikkevold er en politisk kampmetode som er basert på fredlig dialog og avstand fra voldshandlinger. Det innebærer å utøve motstand uten å gjøre psykisk eller fysisk skade på andre individer. Det er et problem med ordet ikkevold, da det består av to negativtladede ord. At begrepet begynner med en negasjon, gjør at det lett forbindes med andre ord som handler om å ikke gjøre. Ikkevold blir derfor antatt å bety noe passivt. Ser vi på den historiske sammenhengen, kan vi likvel konstantere at meningen er noe annet.*

Historien viser mange aktivister som har tatt i bruk ikkevold og mange konflikter som har blitt løst på denne måten. Indias frigjøringsleder og statsmann, Gandhi, kjempet for Indias uavhenighet fra storbritannia ved å ta i bruk ikkevoldelige midler og sivil ulydighet i frigjøringskampen som varte fra 1915 til 1947. Martin Luther King Jr. er en annen stor mann som tok lærdom av Gandhis filosofi og brukte denne under borgerrettighetsbevegelsen i USA på 50- og 60-tallet.

*Forklaringen på ikkevold er hentet fra Fred i våra händers Ickevåld & Konflikthantering.

“An eye for an eye will only end up making the whole world blind” – Mahatma Gandhi

Skrevet av Andrea Justad
andreaajustad@gmail.com