Hva som er lurt i gruppearbeid

I mars var jeg på Holtekilens folkehøyskole og hadde Workshop med elevene på programmet krig og fred og sånn. Workshopen var bygd på disse to bolkene kartlegge personlige konflikter og konfliktforebygging i gruppearbeid

Se under hva gruppen kom fram til.

MVH Freja Lina

Bra i gruppearbeid:

 • Forståelse for ulike behov, gensidig respekt
 • Samme mål
 • Mindre grupper gir bedre oversikt/kontroll
 • Fordele oppgaver
 • Ha en leder
 • Bra kommunikasjon
 • Humor/ha det gøy
 • Arbeidslust
 • Alle føler at de bidrar
 • At det finnes rom for uenighet
 • Initiativ
 • Høre på hverandre

Finne ut på første møtet med en gruppe:

 • Felles mål med prosjektet
 • Finne ut hva vi skal gjøre
 • Hvilke oppgaver vill vi ha?
 • Brainstorm om tema og arbeidsmåte
 • Avtale om når neste møte skal være, og hva det skal innehold
 • Gjør et avtale på hvordan vi skal løse konflikter om de oppstår
 • Ta tid til å blir kjent med hverandre
 • Ta rede på hvilken forhold de andre har til oppgaven
 • Dekke informasjon på forhånd
 • Bruk DISA-modellen, eller de vi lærte oss fra den. At folks svage sider er knyttet til deres sterke sider