Våpenhandel

Både Sverige og Norge er storprodusenter av våpen. Denne sangen er gjord av de svenske artisterne Peps Persson og Timbuktu og handler blant annet om Alfred Nobel sitt fredspris og svensk våpeneksport. Den er vedlig tenkverd.

Er et land neutralt tross at det selger våpen? Hva tykker du?


For en annen synspunkt enn Peps og Timbukts, se hær

Les videre

Material: Ikkevoldslige revolusjoner

Dette er en veldig enkel aktivitet som går å gjøre mer avancert. Grunntanken er at deltakerne skal få føle frustrasjonen vid å bli bemøtte med vold, tross at men selv er fredelig. Aktiviteten skaptes til Summer Camp delegattrening i april 2011. Deltakerne satte pris på aktiviteten og kunde selve dra paralleller til de aktuelle hendelsene i Midtøsten.  For inspirasjon til flere hendelser i spillet, se the Guardians middle east protest interactive timeline

Finn hele aktiviteten som wordfil: ikkevoldets stadier

 

Attitude: Vilje til dialog. Følelsen av at ikkevold er bærekraftig

Skills: Evne til å se verdien i ikkevold

Knowledge: Kunnskap om ikkevoldsstadiene

Grov plan for bolken:
 1. Forklare aktiviteten
 2. Do: gjør ikkevoldsspillet
 3. Reflect: diskutere hvordan det føltes
 4. Generalize: læs og diskutere Gandhis ikkevolds stadier
 5. Apply: hvordan kan du bruke dette i ditt daglige liv?
 6. Evaluering
Detaljert plan for bolken:
 1. Dele in gruppen i smågrupper om 5-10 personer i hver gruppe
 2. Fortell at de er ulike lender, og at lederne for deres lender har kuttet internett. Dette symboliseres med to hauger med godteri. Den ene haugen er innbyggernes, og den andre er lederens. Hvis deltagerne gjør så at dere får internett tilbake, får de og alt godteri.
 3. Innbyggene får to lapper med ulike alternativ på hvordan dere ska respondere på dette. De får diskutere innom gruppen hva de velger å gjøre.
 4. Når de har bestemt seg går en deltaker å gir lappen med deres handling til lederen.
 5. Lederen svarer med å flytte godteri fra innbyggenes haug, legge i sin egen, og gi en lapp med dens reaksjon, eksempelvis ”ingenting hender” og en nytt alternativ på handling som innbyggerne kan gjøre som svar på reaksjonen.
 6. Prossesen opprepes igjen, innbyggeren får gå tilbake til sitt land og diskutere hvilken handling de skal gjøre.
 7. Spillet er over når det enten blitt borgerkrig eller at innbyggene fått internettet sitt tilbake. Hvis de får sitt internett tilbake får de hele haugen med godteri.
 8. Diskusjon:
  Hva skjedde? Hvordan føltes det?
  Hva var deres taktikk?
  Hva var vanskelig?
  Hva var enkelt?
  Hvordan føltes det å bli respondert med vold?
 9. Gi ut en lapp med Gandhis stadier i en ikkevoldsam revolusjon.
  Spørr deltakerne: Gikk dere igjennom disse stadier i aktiviteten?
 10. Er det viktig med ikkevold? Hvorfor/hvorfor ikke?
  Hva representerte godterihaugen?
  På hvilken måte kan du bruke ikkevold i hverdaglige konfliker?
 11. Evaluering
  Bruk en evalueringsmetode for å se om målene er nådd.
  Eksempelvis: Si noe med aktiviteten som du
  likte
  lærte
  ikke likte
  hadde gjort annorledes
  noe det var for litt av
  noe du tar med deg hjem

 

Gandhis fem ikkevoldsstadier

”Hver bevegelse som arbeider for en samfunnsendring, må alltid regne med fem stadier av respons:

1. Likegyldighet

2. Latterliggjøring

3. Trakassering

4. Represalier (straff)

5. Respekt

Represalier er et sikkert tegn på at seieren er nær. Vi skal ikke bøye oss, bli sinte eller voldsomme.  Vold er selvmord. Enhver bevegelse som overlever det fjerde stadiet – represalier i alle former – uten  selv å svare med samme mynt, oppnår alltid respekt. Noe som er det samme som seier.”

Mohandas K. Gandhi

 

Ikkevolds spillet

Ikkevoldsamme handlinger

Handling: Skriv en artikkel

Reaksjon: Ingenting skjer

Handling: invitere til apen dialog i byen

Reaksjon: politekerne moter ikke opp. De sier at de ikke har tid med san tull

Handling: arrangere en fredelig demonstrasjon

Reaksjon: motes med targas

Handling: fortsett a demonstrere. Blokka utenfor stortinge sa at poitekerne ikke kan arbeide

Reaksjon: Vold mot sivilbefolningen. Mennesker settes i fengsel

Handling: fortsette demonstrasjoner som Folges av internasjonal media

Reaksjon: sellskaper og noe politeker viser sympati

Reaksjon: Internet tillbake!

Handling: Nytt valg

 

Voldsomme handlinger

Handling: kaste tomater

Reaksjon: militarer utenfor stortinget

Handling: true politiker og familiene deres

Reaksjon: regeringen inforer portforbutt. Sivilbefolkningen far ikke ga ut etter klokken seks

Handling: gjennomfor trustler. Kidnapper politikers familier

Reaksjon: regeringen draper mange mennesker

Handling: Anskaffelske av vapen

Reaksjon: militarer isolerer byer og mennesker

Handling: Dreper politiker og familierne deres.

Reaksjon: Borgerkrig!