Materiell: Hvordan jeg reagerer i konfliktsituasjon

klikke her får å åpne workshopen

Vi har ulike personligheter, og håndterer konflikter på ulike måter. Noen av oss sier ordentlig ifra, når det skjer noe vi ikke liker. Andre svelger det meste for å beholde roen. Men vi kan også som enkeltmennesker reagere ulikt i ulike situasjoner, avhengig av hva konflikten handler om, og hvem vi er i konflikt med. Denne workshop hjelper deg å reflektere over hvordan du reagerer i forskjellige konfliktsituasjoner å se fordeler og ulemper med reaksjonene.

Konfliktdyrene kommer fra Tomas Kihlman. Tekstene er oversatt fra ”Ickevåld & konflikthantering” fra Fred i våra händer. 

Oppgavene kommer fra CISV Sverige sitt utdanningsprogram, Impact.