Ikkevold

Ikkevold er en politisk kampmetode som er basert på fredlig dialog og avstand fra voldshandlinger. Det innebærer å utøve motstand uten å gjøre psykisk eller fysisk skade på andre individer. Det er et problem med ordet ikkevold, da det består av to negativtladede ord. At begrepet begynner med en negasjon, gjør at det lett forbindes med andre ord som handler om å ikke gjøre. Ikkevold blir derfor antatt å bety noe passivt. Ser vi på den historiske sammenhengen, kan vi likvel konstantere at meningen er noe annet.*

Historien viser mange aktivister som har tatt i bruk ikkevold og mange konflikter som har blitt løst på denne måten. Indias frigjøringsleder og statsmann, Gandhi, kjempet for Indias uavhenighet fra storbritannia ved å ta i bruk ikkevoldelige midler og sivil ulydighet i frigjøringskampen som varte fra 1915 til 1947. Martin Luther King Jr. er en annen stor mann som tok lærdom av Gandhis filosofi og brukte denne under borgerrettighetsbevegelsen i USA på 50- og 60-tallet.

*Forklaringen på ikkevold er hentet fra Fred i våra händers Ickevåld & Konflikthantering.

“An eye for an eye will only end up making the whole world blind” – Mahatma Gandhi

Skrevet av Andrea Justad
andreaajustad@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *